torsdag 12. august 2010

Tålmodighet..

er en dyd, og noe man må smøre seg godt med når man har et ønske om å bygge et hjem.. :-p Vi har fått snakket med arkitekten. Det neste nå er at han skriver en klage, og så blir saken sett på av en jurist i kommunen. H*n kan omgjøre vedtaket, og si at vi får bygge likevel, men det skjer vist svært sjeldent.. Mest sannsynnlig går saken videre derfra til politisk behandling. Hele denne prosessen vil ta rundt 6- 12 måneder.. Og det er her tålmodigheten kommer inn.. Arkitekten har stor tro på at vi får gjennom byggesøknaden der, men det er jo mye tid og penger som blir brukt i mellomtiden.. Men vi kan også se det positive i at det kommer til politisk behandling; det var jo de som i sin tid godkjente fradelingen av tomten! Så jeg er optimistisk i troen på at vi en gang skal få bygge huset vårt! :o)

lørdag 7. august 2010

Hjemme fra ferien,


og blant all posten lå det et brev fra Bergen kommune.. Avslag på søknad. Så kort og brutalt var overskriften i brevet.. Avslaget var ikke på grunn av naboklager, det ville de ikke komme inn på en gang, siden vi ikke får dispensasjon til å bygge i det hele tatt. Avslaget er hovedsaklig på grunn av at tomten ligger i flystøysone 2. For meg er det veldig rart at de kan gi avslag på et hus på en tomt de ikke for så lenge siden fradelte som boligtomt.. Og i tillegg på et grunnlag som ikke har vært oppe til diskusjon en gang! Uff, en kjedelig situasjon.. Vi har ikke fått snakket med arkitekten enda, så vi vet ikke hva vi skal gjøre videre.. Håper bare det ordner seg tilslutt!